Dongecentrale Geertruidenberg

Project van BOEi en Provincie Noord-Brabant

Geschiedenis

De Dongecentrale is gelegen aan de rivier de Donge in Geertruidenberg, waaraan de centrale haar naam ontleend. De centrale is een essentieel onderdeel van ‘Innovatief Brabant’, omdat het de eerste electriciteitscentrale van de Provincie Noord-Brabant is (1919). Letterlijk als motor heeft de centrale een belangrijke rol gespeeld bij het toegankelijk maken van elektriciteit en hiermee bij de industrialisering van Noord-Brabant. Met een groot net aan hoogspanningsleidingen werden grote Brabantse bedrijven voorzien van elektriciteit. Dit zorgde voor een tweede industriële revolutie aan het begin van de 20ste eeuw en elektriciteit is tegenwoordig niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Tot de jaren ’70 werd kolen gebruikt als energiebron. Daarna is de centrale omgebouwd naar een ‘gas- en stoomcentrale’, de zogenaamde STEG centrale. In de loop der jaren is het grootste deel van de elektriciteitsproductie overgenomen door de naastgelegen Amercentrale.

Nadat er een ontploffing heeft plaatsgevonden in de Dongecentrale in 2009, heeft de voormalige eigenaar Essent (RWE) besloten om de centrale te sluiten. Nadat BOEi in 2012 de centrale heeft aangekocht, heeft de provincie Noord-Brabant besloten voor de helft mede-eigenaar te worden. Het doel is om gezamenlijk een herbestemming te vinden, zodat de gebouwen behouden blijven en het cultureel verhaal niet verloren gaat.

Mensen vertellen over de Dongecentrale

BOEi verzamelde de verhalen van de Dongecentrale in het project ‘Mensen vertellen over Monumenten’. Meer weten over de centrale, kijk dan op de BOEi website.

© 2023 Dongecentrale Geertruidenberg

Thema door Anders Norén